Archive for ספטמבר, 2010

פשוט ללכת לטיפול זוגי

ספטמבר 14, 2010

טיפול זוגי מתחיל ברצון ובנכונות להתחיל אותו. התנגדויות נפוצות שונות, וכתוצאה מהן סירוב להתחיל טיפול זוגי נובע מסיבות שונות, ובהן, בין השאר, דימוים ואולי אף זיהוים של הנזקקים לו כמי שמשהו בהם לא בסדר; הוצאה כספית מיותרת במצב שבו, לתחושת סרבני הטיפול, הם יכולים לפתור את הבעיות בעצמם; חוסר נכונות להשקיע משאבי זמן וקשב במסגרת טיפולית ארוכה ומחייבת; רצון להימנע מהיות קורבן להאשמות; חשש מעימות עם בן או בת הזוג; תחושה שבלאו הכי טיפול לא יועיל ועוד, כיוצאים באלה ואחרים, גורמים שונים.

ספק אם יימצאו מטפלים שלא יברכו אתכם על עצם ההחלטה להיכנס למחויבות שמטילה עליכם המסגרת של טיפול זוגי.  ההחלטה, ובעיקר הנכונות להשקיע כל מה שיידרש במסגרת טיפול זוגי כדי להבטיח הצלחה מרבית שלו, ודאי עשויה לקדם את בני הזוג לקראת השבת האיזון במערכת הזוגית על כנו. יש לא מעט זוגות שהודות לקיום טיפול זוגי העשירו והעצימו את הזוגיות שלהם, חיזקו את התא המשפחתי ולמדו להכיר את מי שהם חולקים עמו (או עמה) את חייהם טוב ועמוק יותר.

טיפול זוגי עשוי להעשיר אתכם בערכים מוספים רבים. חידוד הרגישות לזולת וגילוי סבלנות ואיפוק במערכת היחסים. התחשבות, נכונות לפשרות, ויתור שאינו מתפרש או מורגש כביטול ה"אני", הבנה שמופנמת ומוטמעת כתוצאה מהטיפול כי מערכת זוגית מחייבת תחזוק ושימור מתמידים, כדי להבטיח את תקינותה, ממש כמו תחזוקן השוטף של מערכות מכאניות שונות.

אני מכיר זוג שבמשך שנים סירב הבעל להתחיל טיפול זוגי, גם לאחר שרבים הפצירו בו והסבירו לו שהוא עלול לשם מחיר משפחתי, זוגי ואישי רב אם יתמיד בסירובו. ואכן את אשר יגורו – בא לו. הנישואין עלו על שרטון. אפילו ב'דקה ה- 90', כאשר גם לו היה ברור כי המשפחה נפרמת, הוא לא הסכים להיכנס לשום מסגרת של טיפול זוגי.

הודות לחברים טובים, אשר התעקשו על שיקומה של המשפחה גם לאחר פירוקה, בני הזוג הפרודים התחילו טיפול זוגי, חיזקו והידקו את היחסים שלהם ואף נישאו שנית.

טיפול זוגי מוצלח אינו חזון אחרית הימים. הוא ייתכן והוא אפשרי גם כיום, במקומותינו. עיניכם הקוראות עדות.

טיפול זוגי כתחזוקה שוטפת

ספטמבר 1, 2010

לכל ציפור יש מקור ולכל זוג ציפורים יש תקופות של נקירות ודקירות ואולי אף של תלישת נוצות. "גם ליונים דוקר ויש עניינים", כתב יונתן גפן. קשה לשים את האצבע על המצב הזוגי המחייב הליכה אל טיפול זוגי. כל זוג יודע מתי הסדקים הקטנים עלולים להיהפך לשבר גדול.

השוני הטבעי, המהותי, בין בני אדם בא לידי ביטוי גם במערכות יחסים זוגיות המבוססות על הבנה, על כבוד ועל התחשבות. לפעמים מתעורר צורך או רצון חריף של מי מבני הזוג לעשות מעשה, אשר בנקודת זמן אינו מתיישב עם צרכיו של בן או בת הזוג. כאשר מתגלע פער בין הצרכים והרצונות ונוצר פער, מי שמסוגל לגשר מעליו הוא המטפל הזוגי. טיפול זוגי עשוי להציף בפני  זוגות את המנגנונים הפנימיים, הסמויים, המפעילים אותם. במהלך טיפול זוגי מסוגלים בני הזוג להבין את הסיבות ואת הגורמים להתנהגותם, לשיח ולשיג שהם מקיימים, לדברים הגורמים לצרימות וחריקות ביחסים ועוד.

טיפול זוגי אינו בבחינת מותרות, ודאי לא לזוגות אשר הימנעותם מהליכה אל טיפול זוגי עלולה להיות בעוכריהם. זוגות נבונים עושים סדר עדיפויות ומקצים משאבים גם לדברים לא חומריים. חיסכון לטובת טיפול משפחתי הוא ודאי פחות "סקסי" מאשר חיסכון לטיול בחוץ לארץ, אבל הוא לא פחות חשוב.

טיפול זוגי אינו רק טיפול חירום. זוגות שיכולים להרשות לעצמם להפוך אותו לטיפול שהוא בבחינת תחזוקה שוטפת של הזוגיות והעצמתה – יכולים לנצל את מסגרתו להתעמקות במערכת היחסים, כאשר התהליך מפוקח, מובנה, שיטתי, ככל שהוא מתבצע בהנחייתו של איש מקצוע.

כל מערכת זוגית היא מערכת חיה, משתנה, הנתונה – כמו כל מערכות יחסים – להשפעות פנימיות וחיצוניות; היא ניצבת בפני אתגרים, נתונה לטלטלות, חדירה להשפעות, לא חסינה ממשברים. ככל שבני הזוג מבוגרים ואחראים ומבינים את חשיבות השמירה על המערכת הזוגית וככל שבבסיס מערכת היחסים שוררת אהבה בניהם – טיפול זוגי עשוי לחסן ולחזק את המערכת הזוגית, להעשיר ולהעצים את הזוגיות.