Posts Tagged ‘טיפוול זוגי’

טיפול זוגי כקרש הצלה

אוקטובר 30, 2010

סליחה. אתם אינכם דחלילים בגינה. אתם הם הפרחים בה. דמו את עצם הזוגיות לערוגה. כדי שתפריחו מישהו (המישהו הזה הוא אתם, חבר וחברה!)  צריך להשקות, לתחח, לנכש עשבים שוטים, לאפשר לאור להגיע, לגעת ולחדור. לתת אוויר. ליצור  רקע וכר מתאימים, תנאים של צמיחה וגידול.

ריבוי המסגרות שבהן ניתן לעבור טיפול זוגי, מחייב אתכם לבחור בקפידה את המסגרת המתאימה לכם. בררו  האם המטפל הפוטנציאלי הוא מוסמך ומורשה לקיים טיפול זוגי.

תאמו ציפיות, כדי לא להתאכזב אם וכאשר תגלו, בסוף התהליך הטיפולי, שאתם עדיין מאוכזבים ממנו  וזה מזה וכל אחד מכם – מעצמו. אתם מביאים אל  החדר שבו מתקיים טיפול זוגי את עצמכם, ללא כחל וסרק. ללא מסכות. ייתכן כי ההתערטלות הנפשית קשה, אבל הקושי הזה הוא שלב הכרחי בדרך הלא-פשוטה שעליכם לגמוא לקראת המטרה – הצלת הזוגיות והעשרתה.

טיפול זוגי הוא, לא אחת, המוצא האחרון לפני הודאה באי-אפשרות המשך קיומו של הקשר הזוגי והחלטה, ודאי מהקשות בחייכם, להחליט, עם כל הצער והכאב, על סיומו. טיפול זוגי הוא תמרור "עצור". זה הזמן וזה המקום לקיים חשיבה מחודשת, משותפת. לפתוח קלפים. לערוך סדר בכאוס הנפשי-רגשי. כאשר יש ילדים, טיפול זוגי מורכב וסבוך יותר, אבל אם הוא מתקיים באווירה של רצון לתקן, הוא מאפשר להציל את המשפחה.

אל תחששו לחשוף רגשות, להיראות או להישמע חלשים, תלותיים, משוועים למגע ולקשר. אל תייפו דברים. על תעגלו פינות. אל תכחישו. על תטשטשו אמיתות, גם ובעיקר אם הן כואבות. אל תחששו לבטא רגשות, לדמוע, לבכות. זה בסדר גמור, בשביל זה יש טיפול זוגי, שעשוי לזקק מכם רעלים שמרעילים את הנפש שלכם ושל בן/בת זוגכם.

טיפול זוגי עשוי להיות הגשר שיחצוץ בין הזוגיות הרפה, השחוקה, הדועכת, לבין הזוגיות החדשה, הרעננה, המועשרת, המאושרת. תנו לעצמכם סיכוי. אפשרו לעצמכם להתחיל טיפול זוגי. בעצם הנכונות שלכם להיכנס לתהליך טיפולי הענקתם לעצמכם סיכוי גבוה להצלחתו, להצלחתכם. בהצלחה!