Posts Tagged ‘לוין’

טיפול זוגי

מרץ 1, 2010

שלום. שבו, בבקשה. תשתו משהו?  קר? חם? עם  חלב? כמה סוכר? זו השעה הזוגית שלכם. שעת נפש. עצם בואכם לכאן הוא צעד ראשון, חשוב, בדרך אשר רק אתם תקבעו את אורכה ואת העניין שתעורר ההליכה בה. זו הדרך שלכם. אתם תסללו אותה בלכתכם בה.  אתם כאן כדי להצטייד בשבשבת, במצפן, בצידה לדרך. כאן אפשר לייעץ,  להנחות, לכוון, אבל אי אפשר ללכת במקומכם. זו הדרך שלכם,   זו ההליכה שלכם ואיש המקצוע לצדכם, בשבילכם.

טיפול זוגי עשוי להועיל במידה שבני הזוג מוכנים להשקיע בו מעצמם, את עצמם. הטיפול הזוגי עשוי להציף בעיות חבויות, לשקף במבט אחר בעיות גלויות. טיפול זוגי מאפשר פרספקטיבה נכונה ומאוזנת יותר על מצב נתון.

גורמים שונים, פנימיים, מובנים בתוך הזוגיות, ובמקביל – גורמים חיצוניים,  משבריים, עלולים לשבש את שגרת הזוגיות ולערער את יציבותה. כאשר בני זוג מרגישים שהקרקע תחת רגליהם רופפת או רועדת, זה הזמן וזה האיתות להתחיל תהליך של טיפול זוגי.

לטיפול זוגי עשויה להיות השפעה ארוכת-טווח מעבר לתרומתה המיידית  בפתרון מיידי, נקודתי, של בעיה נתונה או ליישוב מחלוקת חריפה או לאיחוי קרעים בזוגיות. במהלך הטיפול, זוגות עשויים להתוודע אל רבדים שונים בזוגיות שלא היו מודעים לה לפני הטיפול.  טיפול זוגי שנעשה על ידי מומחה מקצועי, עשוי לשקם  זוגיות בכלל ונישואין בפרט.

גם כאשר בני הזוג חשים עצמם שקועים בבור עמוק או בבוץ טובעני, יש עצה ויש מוצא. יש עתיד ויש תקווה. יש אופק. אני מכיר זוג אשר הבעל היסס ולמעשה נרתע במשך שנים מהליכה לטיפול זוגי אבל לאחר מאמצי שכנוע בלתי נלאים של אשתו, הסכים. הטיפול הציל, ממש כך, את הנישואין שלהם. לאחרונה, כשפגשתי את הבעל, הוא הודה שהסירוב שלו ללכת לטיפול זוגי כמעט עלה לו בפירוק הנישואין.

לפעמים טיפול זוגי הוא בבחינת  טיפול חירום. לפעמים – טיפול שורש. כך או כך, גם כאשר ההשקעה הכספית בו עומדת כנגד רכישתו של מוצר כל שהוא  אין כל ספק מי מהשניים זוכה במבחן השוואתי של עלות-תועלת.