Posts Tagged ‘נישואים’

פשוט ללכת לטיפול זוגי

ספטמבר 14, 2010

טיפול זוגי מתחיל ברצון ובנכונות להתחיל אותו. התנגדויות נפוצות שונות, וכתוצאה מהן סירוב להתחיל טיפול זוגי נובע מסיבות שונות, ובהן, בין השאר, דימוים ואולי אף זיהוים של הנזקקים לו כמי שמשהו בהם לא בסדר; הוצאה כספית מיותרת במצב שבו, לתחושת סרבני הטיפול, הם יכולים לפתור את הבעיות בעצמם; חוסר נכונות להשקיע משאבי זמן וקשב במסגרת טיפולית ארוכה ומחייבת; רצון להימנע מהיות קורבן להאשמות; חשש מעימות עם בן או בת הזוג; תחושה שבלאו הכי טיפול לא יועיל ועוד, כיוצאים באלה ואחרים, גורמים שונים.

ספק אם יימצאו מטפלים שלא יברכו אתכם על עצם ההחלטה להיכנס למחויבות שמטילה עליכם המסגרת של טיפול זוגי.  ההחלטה, ובעיקר הנכונות להשקיע כל מה שיידרש במסגרת טיפול זוגי כדי להבטיח הצלחה מרבית שלו, ודאי עשויה לקדם את בני הזוג לקראת השבת האיזון במערכת הזוגית על כנו. יש לא מעט זוגות שהודות לקיום טיפול זוגי העשירו והעצימו את הזוגיות שלהם, חיזקו את התא המשפחתי ולמדו להכיר את מי שהם חולקים עמו (או עמה) את חייהם טוב ועמוק יותר.

טיפול זוגי עשוי להעשיר אתכם בערכים מוספים רבים. חידוד הרגישות לזולת וגילוי סבלנות ואיפוק במערכת היחסים. התחשבות, נכונות לפשרות, ויתור שאינו מתפרש או מורגש כביטול ה"אני", הבנה שמופנמת ומוטמעת כתוצאה מהטיפול כי מערכת זוגית מחייבת תחזוק ושימור מתמידים, כדי להבטיח את תקינותה, ממש כמו תחזוקן השוטף של מערכות מכאניות שונות.

אני מכיר זוג שבמשך שנים סירב הבעל להתחיל טיפול זוגי, גם לאחר שרבים הפצירו בו והסבירו לו שהוא עלול לשם מחיר משפחתי, זוגי ואישי רב אם יתמיד בסירובו. ואכן את אשר יגורו – בא לו. הנישואין עלו על שרטון. אפילו ב'דקה ה- 90', כאשר גם לו היה ברור כי המשפחה נפרמת, הוא לא הסכים להיכנס לשום מסגרת של טיפול זוגי.

הודות לחברים טובים, אשר התעקשו על שיקומה של המשפחה גם לאחר פירוקה, בני הזוג הפרודים התחילו טיפול זוגי, חיזקו והידקו את היחסים שלהם ואף נישאו שנית.

טיפול זוגי מוצלח אינו חזון אחרית הימים. הוא ייתכן והוא אפשרי גם כיום, במקומותינו. עיניכם הקוראות עדות.